Songtekst van Holy Knights: The Revival Of The Black Demon

The Revival Of The Black Demon


The warmth of an eternal sleep, of an intrepid horseman,
Makes mystical and magic the legend which tells his exploit
Once when peace and love reigned together,
A legend tells that a black demon rose again from a charm,
That forced him to fall in damned abyss,
To come back and reign in eternal chaos!
Only the most valorous knight coming from the past
To a new life, will fight once again
The demon and cast him into hellCaptcha
Liedje Holy Knights The Revival Of The Black Demon is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Revival Of The Black Demonmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Holy Knights The Revival Of The Black Demon downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Revival Of The Black Demon in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.