Reprise


Now I know the truth about you
The lie you lived deceiving me
All the dreams you will destroy
And leave me lost and vulnerable

Hush now baby don't you cry
Mother loves you only pressure heavy
on her mind
Every day brings one more debt
Nothing left to pay only tears and
sweat
Life goes down, down, down, down
Life goes down

Life goes down, down, down, down
Life goes down
Why do you abuse your friend?
It's not her fault that you can't find a
means to an end
Can't you see it's working well,
The way they turn you against
yourself?
Life goes down, down, down, down
Life goes downCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Reprise is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reprisemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Reprise downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reprise in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.