Reprise


Now I know the truth about you
The lie you lived deceiving me
All the dreams you will destroy
And leave me lost and vulnerable

Hush now baby don't you cry
Mother loves you only pressure heavy
on her mind
Every day brings one more debt
Nothing left to pay only tears and
sweat
Life goes down, down, down, down
Life goes down

Life goes down, down, down, down
Life goes down
Why do you abuse your friend?
It's not her fault that you can't find a
means to an end
Can't you see it's working well,
The way they turn you against
yourself?
Life goes down, down, down, down
Life goes downCaptcha
Piosenkę Jimmy Somerville Reprise przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Reprise, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Reprise. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jimmy Somerville Reprise w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.