Flower


Every time I see your face
I get all wet between my legs
Every time you pass me by
I heave a sigh of pain

Every time I see your face
I think of things unpure unchaste
I want to fuck you like a dog
I'll take you home and make you like it

Everything you ever wanted
Everything you ever thought of is
Everything I'll do to you
I'll fuck you and your minions too

Your face reminds me of a flower
Kind of like you're underwater
Hair's too long and in your eyes
Your lips- a perfect suck me size

You act like you're fourteen years old
Everything you say is so
Obnoxious, funny, true and mean
I want to be your blowjob queen

You're probably shy and introspective
That's not part of my objective
I just want your fresh young jimmy
Turning slamming ramming in me

Every time I see your face
I think of things unpure unchaste
I want to fuck you like a dog
I'll take you home and make you like it

Everything you ever wanted
Everything you ever thought of is
Everything I'll do to you
I'll fuck you 'til your dick is blueCaptcha
Liedje Liz Phair Flower is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Flowermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Flower downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Flower in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.