Why Can't I?


Get a load of me, get a load of you
Walkin' down the street, and I hardly know you
(Hardly know you)
It's just like we were meant to be

Holding hands with you when we're out at night
Got a girlfriend, you say it isn't right
And I've got someone waiting too

What if this is just the beginning
We're already wet, and we're gonna go swimming

Why can't I breathe whenever I think about you?
Why can't I speak whenever I talk about you?
It's inevitable
It's a fact that we're gonna get down to it
So tell me
Why can't I breathe whenever I think about you?
(Whenever I think about you) [x4]

Isn't this the best part of breakin' up?
Finding someone else you can't get enough of
Someone who wants to be with you too

It's an itch we know we are gonna scratch
Gonna take a while for this egg to hatch
But wouldn't it be beautiful

Here we go, we're at the beginning
We haven't fucked yet, but my heads spinning

Why can't I breathe whenever I think about you?
Why can't I speak whenever I talk about you?
It's inevitable
It's a fact that we're gonna get down to it
So tell me
Why can't I breathe whenever I think about you?

High enough for you to make me wonder
Where it's goin'
High enough for you to pull me under
Somethin's growin'
Out of this that we can control
Baby I am dyin'

Why can't I breathe whenever I think about you?
Why can't I speak whenever I talk about you?

Why can't I breathe whenever I think about you?
Why can't I speak whenever I talk about you?
It's inevitable
It's a fact that we're gonna get down to it
So tell me
Why can't I breathe whenever I think about you?
(Whenever I think about you) [x4]Captcha
Liedje Liz Phair Why Can't I? is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Why Can't I?mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Liz Phair Why Can't I? downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Why Can't I? in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.