We'll Be One


I am a child who has a dream
A dream to be strong
To stand for where im from
Now I can see all the world around me
Holding me close
In this world where we belong
And I know in my heart we'll be flying
For I believe the day has come

When we all raise our hands together
And hope that this day brings peace to all
We can walk side by side forever
To follow our dreams
And hope that this means we'll be one

I will remember forever
This day we say goodbye
To the heroes by our sides
And as the flame burns so brightly around us
Shining alight
As it journeys unto night

So lets all raise our hands together
And hope that this day brings peace to all
We can walk side by side forever
To follow our dreams
And hope that this means we'll be one

I can't believe the end has come
When friendships just begun
When nations join to be a better world
So lets reach up to the stars
Together we'll give all
Our joy to all the world

So let's all raise our hands together
So let's all raise our hands together
And hope that this day brings peace to all
We can walk side by side forever
To follow our dreams
And hope that this means we'll be one
And hope that this means we'll be oneCaptcha
Liedje Nikki Webster We'll Be One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We'll Be Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster We'll Be One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We'll Be One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.