My Boy Lollipop


My boy Lollypop
you make my heart go giddy up
you are as sweet as candy
you're my sugar dandy
wo ooh

My boy lollypop
nenver never leave me
because it will grieve me
my heart told me so

i love you, i love you
but i dont want to know
i need you, i need youso
i'll never let you go ooooooohhhhhh

my boy lollypop
you make my heart go giddy up
you set the world on fire
you are my one desire
Wo oohCaptcha
Liedje Nikki Webster My Boy Lollipop is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Boy Lollipopmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster My Boy Lollipop downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Boy Lollipop in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.