Songtekst van Nikki Webster: Somewhere Over the Rainbow

Somewhere Over the Rainbow


Somewhere over the rainbow
Way up high
There's a land that I heard of
Once in a lullaby

Somewhere over the rainbow
Skies are blue
And the dreams that you dare to dream
Really does come true

One day I wish upon a star
Wake up where the clouds are far behind me

Where troubles melt like lemondrops
Away upon the chimney tops
That's where you'll find me

Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why, oh why can't I?

If happy little blue birds fly
Beyond the rainbow
Why oh why can't I?Captcha
Liedje Nikki Webster Somewhere Over the Rainbow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Somewhere Over the Rainbowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Somewhere Over the Rainbow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Somewhere Over the Rainbow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.