Songtekst van Nikki Webster: Dancing in the Street

Dancing in the Street


Swin',swayin' ,the record's playin' (4x)

Calling out around the world
Are you ready for a brand new beat
Summer's here and the time is right
For dancing in the streets
They're dancing in chicago
Down in new orleans
In new york city

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
They'll be swinging, swaying, records playing,
Dancing in the street, oh

It doesn't matter what you wear, just as long as you are there
So come on, every guy, grab a girl, everywhere, around the world
They'll be dancing, dancing in the street

It's an invitation across the nation, a chance for folks to meet
They'll be laughing and singing, music swinging
Dancing in the street

Philadelphia, pa
Baltimore in dc now
Don't forget the motor city

All we need is music, sweet music
There'll be music everywhere
They'll be swinging, swaying, records playing
Dancing in the street, oh

It doesn't matter what you wear
Just as long as you are there
So come on every guy, grab a girl, everywhere, around the world
They'll be dancing, dancing in the streets

Dancing in the street (2x)
Music Everywhere
Oh-h-h-h-h-h-h-h
Dancing in the street (3x)
Oh-h-h-h-h
Everyone

China,Japan,South America,And France
Australia,Brazil,Africa,Everybody
Comeone

Dancing in the street (till music fades)Captcha
Liedje Nikki Webster Dancing in the Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dancing in the Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nikki Webster Dancing in the Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dancing in the Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.