Another World


Liam
It's not me, it's not you, there's a reason
I'm just trying read the signals I'm receivin
It's like stone on fire, can you feel it
I don't know about you girl but I believe it

Niall
Words will be just words...
Till you bring them to life

Harry
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world
I'll build you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world

Zayn
Everyday, in every way... ooooh

Harry
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world

Zayn
One for me, one for you
Watch 'chu doing?
Girl, the music sounds so good
When?79; you're moving
Let me take you higher
Let me prove it 'cause hey hey pretty girl
I believe it

Niall
Words will be just words...
Till you bring them to life

Harry
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world
I'll build you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world

Zayn
Everyday, in every way... ooooh

Harry
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world
Take you to another world
You know I'll take you to another world

Louis
Baby let me find out your secret
Let me in, just let me show you that I keep it
Close to my heart jump in the deep end
Just let me in and let me show you what I'm meaning'

Harry
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world
I'll build you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world

Zayn and Harry
Everyday, in every way... ooooh
I'll lift you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world
Take you to another world, Oh yeah
You know I'll take you to another world

Liam
I'll build you up, I'll never stop
You know I'll take you to another world

Zayn
I'll lift you up, I'll never stopCaptcha
Liedje One Direction Another World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Another World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.