I Wish


Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na

He takes your hand, I die a little
I watch your eyes, and I'm in riddles
Why can't you look at me like that?

When you walk by, I try to say it
But then I freeze, And never do it
A tongue gets tied, the words get trapped.

I hear the beat of my heart getting louder whenever I'm near you

But I see you with him, slow dancing.
Tearing me apart, Cause you don't see.
Whenever you kiss him, I'm breaking,
Oh how I wish that was me.

Na Na Na Na Na
Na Na Na Na Na

He looks at you the way that I would.
Does all the things I know that I could.
If only time could just turn back.

Cause I got three little words that I've always been dying to tell you

But I see you with him, slow dancing.
Tearing me apart, Cause you don't see.
Whenever you kiss him, I'm breaking.
Oh how I wish that was me

With my hands on your waist, While we dance in the moonlight.
I wish it was me, That you call later on Cause you wanna say good night.

Cause I see you with him, slow dancing.
Tearing me apart Cause you don't see.

But I see you with him, slow dancing.
Tearing me apart, Cause you don't see.
Whenever you kiss him, I'm breaking.
Oh how I wish
Oh how I wish
Oh how I wish, that was me.

Oh how I wish, that was me.Captcha
Liedje One Direction I Wish is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Wishmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction I Wish downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Wish in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.