Half a Heart


Liam:
So your friend's been telling me
You've been sleeping with my sweater
And that you can't stop missing me
Bet my friend's been telling you
I'm not doing much better
'Cause I'm missing half of me

Zayn:
And being here without you
Is like I'm waking up to
Only half a blue sky
Kinda there- but not quite
I'm walking 'round with just one shoe
I'm half a heart without you
I'm half a man- at best
With half an arrow in my chest
I miss everything we do
I'm half a heart without you

Louis:
Forget all we said that night
No, it doesn't even matter
'Cause we both got split in two

Zayn:
If you could spare an hour or so
We'll go for lunch down by the river
We can really talk it through

Harry and Louis:
And being here without you
Is like I'm waking up to

Harry and Niall:
Only half a blue sky
Kinda there- but not quite
I'm walking 'round with just one shoe
I'm half a heart without you
I'm half a man- at best
With half an arrow in my chest
'cause I miss everything we do
I'm half a heart without you
Half a heart without you
I'm half a heart without you

Niall:
Though I try to getcha outta my head
The truth is I got lost without you
Since then I've been waking up to

All:
Only half a blue sky
Kinda there- but not quite
I'm walking 'round with just one shoe
I'm half a heart without you
I'm half a man- at best
With half an arrow in my chest
I miss everything we do
I'm half a heart without you
Without you
Without you
Half a heart without you
Without you
Without you

Harry:
I'm half a heart without youCaptcha
Liedje One Direction Half a Heart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Half a Heartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Half a Heart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Half a Heart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.