Up All Night


It feels like we been living in fast-forward,
Another moment passing by.
(Up Up All Night)
The party's ending but it's now or never,
Nobody's going home tonight.
(Up Up All Night)

Katy Perry's on replay,
She's on replay.
DJ got the floor to shake,
The floor to shake.
People going all the way,
Yeah, all the way.
I'm still wide awake.

(Chorus)

I wanna stay up all night,
And jump around until we see the sun.
I wanna stay up all night,
And find a girl and tell her she's the one.

Hold on to the feeling, And don't let it go.
Cause we got the floor now, Get out of control.
I wanna stay up all night,
And do it all with you.

Up all night
Like this, all night, hey.
Up all night
Like this, all night, hey.
Up all night

Don't even care about the table breaking,
We only wanna have a laugh.
(UP Up All Night)
I'm only thinking 'bout this girl I'm seeing,
I hope she wanna kiss me back.
(Up Up All Night)

Katy Perry's on replay,
She's on replay.
DJ got the floor to shake,
The floor to shake.
People going all the way,
Yeah, all the way.
I'm still wide awake.

(Chorus)

I wanna stay up all night,
And jump around until we see the sun.
I wanna stay up all night,
And find a girl and tell her she's the one.

Hold on to the feeling, And don't let it go.
Cause we got the floor now, Get out of control.
I wanna stay up all night,
And do it all with you.

Up all night
Like this, all night, hey.
Up all night
Like this, all night, hey.
Up all night

Katy Perry's on replay,
She's on replay.
(We're gonna want to stay up all night)
DJ got the floor to shake,
The floor to shake.
(We're gonna want to stay up all night)
Up all night, up all night
(We're gonna want to stay up all night)

(Chorus)

I wanna stay up all night,
And jump around until we see the sun.
I wanna stay up all night,
And find a girl and tell her she's the one.

Hold on to the feeling, And don't let it go.
Cause we got the flow now, Get out of control.
I wanna stay up all night,
And do it all with you.

Up all night
Like this, all night, hey.
Up all night
Like this, all night, hey.
Up all nightCaptcha
Liedje One Direction Up All Night is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Up All Nightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje One Direction Up All Night downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Up All Night in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.