Amazing Grace


Amazi-ing Grace
How sweet the sound
That saved a-a wretch like me
I o-once wa-as lost but now-ow I-I'm found
Was blind, but now, I see

T'was Grace tha-at taught my heart to fear
And Grace, my-y fears relieved
How pre-ecious did that Gra-ace a-appear
The hour I-I first believed

Through many-y dangers, toils and snares
I have a-already come
T'is Gra-ace tha-at brought me sa-afe thu-us far
And Grace wi-ill lead me home

When we've bee-een there ten thousand years
Bright shini-ing as the sun
We've no-o le-ess days to si-ing Go-od's praise
Then when we-ee first begunCaptcha
Liedje Patti Page Amazing Grace is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Amazing Gracemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page Amazing Grace downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Amazing Grace in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.