Songtekst van Patti Page: With My Eyes Wide Open I'm Dreaming

With My Eyes Wide Open I'm Dreaming


With my eyes wide open I'm dreaming
Can it be true I'm holding you close to my heart?
With my eyes wide open I'm dreaming
You're with me now sharing a vow never to part
I'm so afraid to close my eyes
Afraid that I'll find
This lovely thrill
Is just a silly illusion
With my eyes wide open I'm dreaming
Do I deserve such a break?
Pinch me to prove I'm awake
I can't believe that you're really mine

MONOLOGUE: Darlin' with my eyes wide open I'm dreamin' ! Can it be true that I'm holdin'
You so close to my heart? Ya know with my eyes wide open I'm dreamin' ! You're here with
Me now make the vow that we'd never part I'm so afraid to close my eyes! I'm afraid that I'll
Wake and find that all this dreamin' is just a silly illusion!
With my eyes wide open I'm dreaming
Do I deserve such a break?
Pinch me to prove I'm awake
I can't believe that you're really mineCaptcha
Liedje Patti Page With My Eyes Wide Open I'm Dreaming is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied With My Eyes Wide Open I'm Dreamingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page With My Eyes Wide Open I'm Dreaming downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje With My Eyes Wide Open I'm Dreaming in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.