Songtekst van Patti Page: I Don't Care If The Sun Don't Shine

I Don't Care If The Sun Don't Shine


The sun contains rain,
They lable vitamin D
If you like vitamin D,
It'squite alright with me
But I am here to say,
That I like vitamin love
But I can't get vitamin love,
With that doggone sun above
I don't care if the sun don't shine,
I'll get my lovin' in the evening time
When I'm with my baby
It's no fun with the sun around,
But I get going when the sun goes down,
And I meet my baby
That's when we kiss and kiss and kiss,
And then we kiss some more
Don't ask how many times we kiss,
At a time like this,
Who keeps score?
So I don't care if the sun don't shine,
I'll get my lovin' in the evening time
When I'm with my baby
I don't care if the sun don't shine,
I get my lovin' in the evening time
When I'm with my baby
It's no fun with the sun around,
But I get going when the sun goes down
And I meet my baby
That's when we kiss and kiss and kiss,
And then we kiss some more
Don't ask how many times we kiss,
At a time like this,
Who keeps score?
So I don't care if the sun don't shine,
I 'll get my lovin' any time
When I'm with my babyCaptcha
Liedje Patti Page I Don't Care If The Sun Don't Shine is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Care If The Sun Don't Shinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Patti Page I Don't Care If The Sun Don't Shine downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Care If The Sun Don't Shine in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.