Les Oceans De Venus


Oh my god! Its alive
Spinning Blackness Like a 45 rpm
Love is the banquet on which we feed
Under the table, down on my knees

Get Down!
For love i woudl drown in the Oceans of Venus
Get Down!
Love is alive in the Oceans of Venus

Miss Christine i must confess
I love the moon light shining through your dess
Kisses of fire light my dreams
Cleansing me pale in the crimson streams

Get Down!
For love i woudl drown in the Oceans of Venus
Get Down!
Love is alive in the Oceans of Venus

I was a lonely boy
I've done some questionable things in my time
Breaking bread with Jesus and Lucifer

Oh my god I'm on fire
My tongue is swollen with mad desire
Precious time, Where does it go?
I lay my lips upon your pretty pink roseCaptcha
Liedje Rachel Stamp Les Oceans De Venus is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Les Oceans De Venusmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Les Oceans De Venus downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Les Oceans De Venus in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.