Twisted


I got myself a brand new box of matches
I got myself a stack of dirty magazines
I don't know why they call me Anastacia?
I'm gonna torch those fuckers-
You better call the Police!

Cos I'm twisted

Push me too hard, make me feel sick,
I sting like abee, but act like a dick
Yeah i'm twisted

I never wanted to be no Sergeant Major,
But I just can't keep my hand to myself,
You got nothing, on me copper!
Nothing, on me George,
Ooh gimme some wedge,
Give me life, give me death cos i don't really care,
And i'm twisted

Don't stop to think of my reputation,
Don't stop to take the dirty spoons out of my mouth,
Well don't stop to tell me i'm pretty,
Don't stop to tell me you're bored,
Just get the lead out,
I'm in love I'm in love I'm in love I'm in love,
And i'm twistedCaptcha
Liedje Rachel Stamp Twisted is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Twistedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Twisted downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Twisted in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.