Songtekst van Rachel Stamp: Monsters Of The New Wave

Monsters Of The New Wave


i used to have a heart
i used to have a soul
i used to have an identity
till you took control
maybe my mind was twisted
maybe my backbone snapped
for the twenty five days of hell
that i sat in your lap

i dont care for your reason
you left me bleeding on the dancefloor

im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave

this is harder than hell
i must be going blind
and youve got to choose
are you just a parasite?

i dont care for your reason
you left me bleeding on the dancefloor

im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave

life is cruel enough
without cruel words
and everything you say just leaves me
dead

im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave
im in love with a monster of the new wave

im in love, im in love with a monster
im in love, im in love with a monster
im in love, im in love with a monster
im in love, im in love with a monsterCaptcha
Liedje Rachel Stamp Monsters Of The New Wave is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Monsters Of The New Wavemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rachel Stamp Monsters Of The New Wave downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Monsters Of The New Wave in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.