Merry X-Mas Everybody


Are you hanging up your stocking on the wall?
Is it time that every Santa has a ball?
Does he ride a red nosed reindeer?
Does he tug upon a sleigh?
Do the fairies keep him sober for a day?
So here it is, Merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun
Are you waiting for the family to arrive?
Are you sure you got the room to spare inside?
Does your granny always tell ya
That the old songs are the best?
And she's up and rock n rolling with the rest
So here it is, Merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now it's only just begun
What will your daddy do
When he sees your mamma kissing Santa Claus?
Ahhh ahhh
Ahhh ahhh
Are you hinging up your socking on your wall?
Are you hoping that the snow will start to fall?
Do you rattle down the hillside
In the buggy you have made?
When you land upon your head then you will say
So here it is, Merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun
So here it is, Merry Christmas
Everybody's having fun
Look to the future now
It's only just begun
It's only just begun
Everybody's having funCaptcha
Liedje Steps Merry X-Mas Everybody is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Merry X-Mas Everybodymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Merry X-Mas Everybody downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Merry X-Mas Everybody in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.