After The Love Has Gone


Here we are, we're perfect strangers
After all this time there's no more you and I
But don't look for blame
We've come so far to different places
And now try to live a lie would be a crime
It's better this way

And we may not have tomorrow
But there's always yesterday

After the love has gone
Only fools carry on
We've been hurting for so long
And we both know that it's wrong
After the love has gone
Then we just don't belong
We both know that it's wrong
After the love has gone

It's clear this far, nothing to say now
We sang alone and tried so hard to play the game
It all ends the same
Just words no more to fill these spaces
When love is gone it's only wrong to try again
I know it's a shame

That we may not have tomorrow
But there's always yesterday

After the love has gone
Only fools carry on
We've been hurting for so long
And we both know that it's wrong
After the love has gone
Then we just don't belong
We both know that it's wrong
After the love has gone

Here we are, we're perfect strangers
And now try to live a lie would be a crime
It's better this way
And we may not have tomorrow
But there's always yesterday

After the love has gone
Only fools carry on
We've been hurting for so long
And we both know that it's wrong
After the love has gone
Then we just don't belong
We both know that it's wrong
After the love has goneCaptcha
Liedje Steps After The Love Has Gone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied After The Love Has Gonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps After The Love Has Gone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje After The Love Has Gone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.