Deeper Shade Of Blue


Into each life some rain must fall
I didn't know I would catch it all
The clear skies have gone
And you with them too
It's not the same now without you
I used to say you're so beautiful
But it didn't change a thing at all
There's nowhere to run
Got nowhere to hide
I can't forget you and I've tried, but

I'm a deeper shade of blue
And there's nothing I can do
You're so far, far away
Yeah, I'm a darker shade of me
And I just can't be free
You're so far, far away
You're so far away

Into each life some sun must shine
Well someone else must be getting mine
The days are so empty
Night's are so long
Awaking to find again that you've gone
I used to say you were wonderful
Now I just wonder where you are
It's easy to say memories fade
But I'm still missing you
Nothing's changed and

I'm a deeper shade of blue
And there's nothing I can do
You're so far, far away
Yeah, I'm a darker shade of me
And I just can't be free
You're so far, far away
You're so far away

Summer is over
And all we are is apart
The nights are so cold now
Without you in my heart

I'm a deeper shade of blue
And there's nothing I can do
You're so far, far away
Yeah, I'm a darker shade of me
And I just can't be free
You're so far, far away
You're so far awayCaptcha
Liedje Steps Deeper Shade Of Blue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Deeper Shade Of Bluemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Steps Deeper Shade Of Blue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Deeper Shade Of Blue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.