I Can Be


Now I feel that this hold, of mine has taken many forms
Still sometimes the rain, can turn into a waterfall
The prettiest things, can come out of the coldest mind, yeah
And even with broken wings, sometimes you find your way to fly

{Chorus}
It's time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
It's time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
It's time to be

Now I feel that this soul, of mine has had its many tolls, yeah
Still sometimes the pain, is what we need for us to grow, yeah
So when it's time for me, to look into my deepest side
I will
I will find a way, to hold onto the love inside

{Chorus}
It's time to be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be

See I can be anything I want to be
All I have to do is put my mind to it and I can do it
So what I want you to do is put your fist to the sky and say it with me

{Chorus}
I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
Bigger bigger, stronger stronger, harder harder
Yes, I can be
I can beCaptcha
Liedje Taio Cruz I Can Be is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Can Bemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz I Can Be downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Can Be in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.