I Just Wanna Know


[Verse 1:]

Baby, Talk To Me
What Is Going On
Cause Lately
We Ain't Been
Spendin Time Alone
Last Night
When I Touched Your Hand
You didn't Wanna Hold
Today
No Kiss Goodbye
Just Said You Had To Go

[Chorus:]

If You're Leavin Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
If You're Done With Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
Yeah Yeah
Yeahhhhhh

[Verse 2:]

Listen
If You Care
Something You Wanna Say?
Please Don't
Don't Hold It Back
It'll Come Out Someday
I am
I'm Strong Enough
To Mend My Broken Heart (Oh Yeaa)
If You Say
That You And I
Are Betta Off Apart

[Chorus:]

If You're Leavin Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
If You're Done With Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
Strings

[Bridge:]

Yea Yea
Oh Yeah
Oh Yeahhhh
I Just Wanna Know
I Wanna Know

[Chorus X2:]
If You're Leavin Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
If You're Done With Me, Baby
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
I Just Wanna Know
YeahhhhCaptcha
Liedje Taio Cruz I Just Wanna Know is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Just Wanna Knowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Taio Cruz I Just Wanna Know downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Just Wanna Know in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.