Songtekst van The Blow Monkeys: Digging Your Scene

Digging Your Scene


I just got your message
Baby
So sad to see you fade away
What in the world is this feeling to catch a breath
And leave me reeling?
It'll get you in the end
It's God's revenge
Oh
I know I should come clean
But I prefer to deceive
Zveryday I walk alone and I pray that God won't see me
I know it's wroncJ
I know it's wrong
Tell me why is it' I'm digging your scene

I know I'll die
Baby

They put you in a home to fill in

But I wouldn't call that living
I'm like a boy arnong men
I'd like a permanent friend
I'd like to think that I was just myself again
Tell me why is it I'm digging your scene

I know I'll die
Baby

Ijust got your message
Baby
So sad to see you fade away
I'm like a boy among men
I'd like a permanent friend
I'd like to think that I was just myself again
Tell me why is it I'm digging your scene

I know I'll die
Baby
Tell me why is it I'm digging your scene

I know I'll die
Baby

Oh
Come home
Baby - oh
Come on
Baby - oh
Come on
AngelCaptcha
Liedje The Blow Monkeys Digging Your Scene is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Digging Your Scenemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Blow Monkeys Digging Your Scene downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Digging Your Scene in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.