Another Country


Lost hours and secrets too,
No one will find but you,
Falling is like brand new rain,
Places I have never been,
I thought these things would come to me
Love is another country, and I want to go -

I want to go too I want to go with you
I want to go too I want to go with you

But I'm broke down right here
My heart won't come out clear
I get lost on the inside too
How could I make sense to you?
And when you walk away from me,
You're further than another country and I want to go -

I want to go too I want to go with you
I want to go too I want to go with you

If you should lose you place,
This world should hide it's face
And go where you can't follow to,
I will come and look for you,
And you can just hold onto me,
Strangers in another country cause I want to go -

I want to go too I want to go with you
I want to go too I want to go with youCaptcha
Liedje Tift Merritt Another Country is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Another Countrymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Another Country downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Another Country in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.