Good Hearted Man


I swore that I was living free
Oh, you couldn't talk to me,
And the pride that kept me, didn't want no company
Early morning subway train,
Feeling lost and running late,
Well, he held the car, and he gave his seat to me

I can't find nothing feels so fine as loving
A good hearted man
He can soothe me, free me, oh I'm gonna marry
That good hearted man

I told him that he'd better go
'Cause I was crazy and impossible,
That my love was broken, my dreams had run off wild
But patient as the easy rain,
He never turned away,
Calling, "Hey sweet woman, you know you're not a child"

There just ain't nothing feels so fine as loving
A good hearted man
He can soothe me, free me, oh I'm gonna marry
That good hearted man

Good hearted man, now the night makes sense,
Because your tenderness is sheltering me

So I'm trading in that hothead kid
For a woman I can give to him
It ain't easy, but I'm gonna do the best I can
For that good hearted man

There just ain't nothing feels so fine as loving
A good hearted man
He can soothe me, free me, oh I'm gonna marry
That good hearted man
And I'm grateful, got to say thank you
To a good hearted manCaptcha
Liedje Tift Merritt Good Hearted Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Good Hearted Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Tift Merritt Good Hearted Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Good Hearted Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.