Back


The ?? atmosphere diminishes
And God knows what is there
A point of explanation
Marks that sky
A ringing ??
Like a stel??? carrot (?)
It's round period this place didn't ??
Suspent (the silent to) this point
The starting point of heaven/evil?

So loud I see
I Know I gave reason
The time to believe
It's all on my head
The sun that I see
It's just an illusion
And I live close to the edge
This time taking time
This some, sometime
Solitude, solitude solitude
Everybody talks to you
Everybody talks to you
Turn in like it ought to
Turn in like a wise will
Saying like it has an (?)
So see, so ??
So see, so ??
Calling her name
Caught in nirvana
Time and again
The long night I were
Take this and more
And time in together
And why you're close to the edge
They say just to add
The righter word is a trap
I see just to add you do that
For he was the sun
The comet rushing along
And she knew to that (?), turned her back
Does everybody talk to you
Everybody talks to you
Turn in like it ought to
Taking little way
( Sample )
So see, so ??
So see, so ??
So see, so ??
So see, so ??
( Sample )Captcha
Piosenkę Alpha Back przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Back, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Back. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Back w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.