Slim


Step outside
Can feel the warmth
Much stronger than inside
Crazy path that led you here
Creates a place too high
And I'm scared to be so heartless
I'm hoping that you'll learn
There's only one and that is you
And I'm scared to be so heartless
I'm hoping that you'll learn
There's only one and that is you
Frightened eyes taking the view
Forgetting how it feels
Look around, believe yourself
The world outside is real
And I'm scared to be so heartless
I'm hoping that you'll learn
There's only one and that is you
And I'm scared to be so heartless
I'm hoping that you'll learn
There's only one and that is you
Gave myself to you,
No one can deny
I'm still waiting 'til you be
So content to feel,
Can't despise myself
I'm still waiting 'til
Leave me break my heart
Can't control the pain
I'm still waiting 'tilCaptcha
Piosenkę Alpha Slim przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Slim, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Slim. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Slim w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.