Rain


I stay, I tell, I creep sleep,
I taste your breath, your lips sweet,
I will be there to feel
Tripping, falling, sailling by
Beyond the wind in the sky,
I will be there to free your mind,
It's you I see in slumber,
It's you I see in sleep,
It's you I see in my dreams,
It's you, it's you, it's me,
It's you
Falling on the ground
We, sailing on the sea
Tripping in the grass
Oh, to do with you
Oh well, oh well, nevermind,
I wouldn't have cold
Dazing, glazing, amazing
Frenzied moments,
When is it then
Another moment to,
Know that you never
Get out of my way,
I'm coming through,
We're splayed up looking for,
Someting new,
Crazy-going the missing throughCaptcha
Piosenkę Alpha Rain przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Rain, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Rain. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Rain w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.