Delaney


I've never pretending have the truth,
Anyhow I should listened to you,
I'm very sorry is it right now
Be a friend,
Don't look at my expand
So concerned,
Despite your empty words
I can be there but
Leave me breathing
Don't despair,
I know why,
I'm so alive
Heads, to say you have it
Tails to say you don't
Lost for words and I think
Time to take you home
Caught you up a ladder
Trying to end it all
Is it any wonder
I believe no more
You don't see dear
You shouldn't play god
You got something on your mind
Just lock it off
You smile a little more
You stop saying
You don't seem to be the trying type after all
I'll break your fouling saying
You could have been nothing
Be a friend,
Don't look at my expand
I can be there but
Leave me breathing
Don't despair,
I know why,
I'm so alive
Do leave me breathing
Don't despair
I know why I' m so alive
You don't see dear
You shouldn't pay god
You got something on your mind
Just lock it off
You smile a little more
You stop saying no
You don't seem to be the trying type after all
Sight to nothing
The sight of the world
Sight of the, sight
Be like everyone
Be like everyone and
Be like everyone
Do you like, do you me there, let's go away
Be like everyone
Anyday now we could leave town,
And down, take a car in London Town, take a LondonCaptcha
Piosenkę Alpha Delaney przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Delaney, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Delaney. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Delaney w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.