Wild Texas Wind


(Dolly Parton)

Don't ask me if I'm crying
Can't you see it ain't raining
No, this ain't sand in my eyes
Before it has been spoken
When one good heart gets broken
That's enough to make a cowgirl cry
Cause here I am, all by myself
My man he just up and left
He said he would never try again
Now the thing that hurts me most
When he makes up his mind to go
He'll be gone, like a wild texas wind
Chorus:

Like a wild texas wind
Oh my man is gone again
I feel lonesome settin' in
Like a wild texas wind

Like a Wild Texas Wind
Oh my man is gone, he's gone, he's gone again
I feel lonesome sittin' in
Like a wild texas wind
HmmmmCaptcha
Piosenkę Dolly Parton Wild Texas Wind przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wild Texas Wind, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wild Texas Wind. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Dolly Parton Wild Texas Wind w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.