all these things


come on in
i need your hands to bring me round

if you walk right in
i had two tired hands to bring you round

and i could walk more easily
if you were not my baby

all these things
the morning brings me
fade into it all

if it's good enough
it's you i love for
all these things
and more

stay
sleep could make things clear

so tired baby
everything is clearer now

i could walk more easily
if you were not my baby

all these things
the morning brings me
fade into it all

if it's good enough
it's you i love for
all these things
and more

all these things and more

all these
all these

and i could walk away
and i could walk more easily

all these things
the morning brings me
fade into it all

if it's good enough
it's you i love for
all these things
and more

all these
all these

if it's good enough
it's you i love for
all these things
and more

all these things and moreCaptcha
Piosenkę Fur Patrol all these things przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke all these things, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki all these things. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol all these things w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.