boiler room


i found it
i hated it
i wrote it down
to tell you later
i lost it
this feeling
i wrote upon that piece of paper

i fell it
i loved it
i whispered it
i was elated

you talked and
you missed it
you idiot
you think i hate it

well come and play in my boiler room
turn the heat up and
make you feel like i do
i'll make you feel like i do

my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room
has everything i need to feel
my boiler room
has everything to need to make me feel better
my boiler room

i found it
it hurt me
i wrote a song
to make you sorry
you loved it
this song now
you've gone and missed the point completely

come and play in my boiler room
i'll turn the heat up and make me feel like i do
make you feel like i do

my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room
has everything i need to feel
my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room

i found it
i loved it
i wrote it
i lost it

my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room
has everything i need to feel
my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room

my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room
has everything i need to feel
my boiler room
has everything i need to make me feel better
my boiler room
my boiler room
my boiler roomCaptcha
Piosenkę Fur Patrol boiler room przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke boiler room, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki boiler room. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol boiler room w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.