now


I have come to hunt you down and
Drop you in the deepest ocean
And we have come to gather round and
Smother you in our devotion
I have come to crush your crown and
Watch you wearing my emotion
We have come to throw you round and
Make you promise us that
There will never be another one that?s
Quite the same and good as you are
Now
I have come to watch you grow and
Make you mend our minds together
And we have come to let you know that
We will be your friends forever
And another month of Sundays
I have come to make you show me
Everything that you have hidden
We have come to make sure you don?t
Do the things that we?ve forbidden
Everything will be alright if
You remain the way that you are
NowCaptcha
Piosenkę Fur Patrol now przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke now, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki now. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol now w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.