Hauling You Around


Sarah says her water's broken
But it's just the bottle open up
To let the liquid out and run the ink across this page of words

Of love and offerings
And all those other stupid things
That I have kept inside although
I should have told you years ago

And you won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you around
Won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you

When you speak
Are you listening, this gibberish
I spit and sing
Like silicon and carbonated water
Are the answer to the way
I'm not sleeping and the dreams that I've been dreaming
And I think one day I'll wake up
And I'll find myself in love with you

And you won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you around
Won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you around
Won't even know
Won't even notice

Won't even notice

Sarah says the bottle's open
But I think her water's broken
I can see her baby coming down
To chase the dogs away
But you, you're not listening
I knew that I should never sing
I think today I'll wake up just to find myself
In love with you

Won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you around
Won't even know
Won't even notice
That I'm Hauling you aroundCaptcha
Piosenkę Fur Patrol Hauling You Around przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hauling You Around, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hauling You Around. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Fur Patrol Hauling You Around w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.