Night Drive


When you're feeling down
I'm comin' round
To pick you up
And take you out

It won't be long
'Till those blues are gone
The city's waiting
Beckoning for us
It leads us on
Let it lead us on

It's the perfect night
To just drive on by
Let the dashboard underscore
Everything we've seen
While the world plays for our pleasure
On our windshield silver screen
And I don't know just where we're going
And I don't care where we've been
But we just coast on through
Coz while I'm here with you, you know
There's no place I'd rather be
No place I'd rather be

Such a quiet joy
Knowing that I'm your pick-up fix
And you're my favourite boy

You're feeling tired
And I'm bleary-eyed
And the highway lines
Pass by in two/four double-time
And we don't even recognise
A single name on the street signs
Nothing else is calling us
But all we've left behind
Is like a hell-hound on our trail
And a burden on our mind
Coz we know…
…we gotta go home

Such a quiet joy
Driving anywhere
Knowing that you are there
But you don't call,
You don't call me no more
And i waited all day
You know you'll always
Be my favourite boyCaptcha
Piosenkę Gotye Night Drive przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Night Drive, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Night Drive. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Night Drive w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.