Puzzle With A Piece Missing


Tiny pieces come to me every day
Still I wait
Things are falling into place
But so much time goes to waste

I stretch and shift
These parts won't fit
I can chop and change all I like
Rearranging this won't make it right

All doors are open
All the doors are openCaptcha
Piosenkę Gotye Puzzle With A Piece Missing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Puzzle With A Piece Missing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Puzzle With A Piece Missing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Gotye Puzzle With A Piece Missing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.