Glory


So you think I found the glory
Yes but it's not what you think
Let me tell you of the story
How life is a beautiful thing

Are you ready to start your journey
To places where you've never been
Life is fun if it's a journey
First you must throw away the map

Action is the only way
To find where you really are
And if you lose your way
Look up to your guiding star

Break out of your little world
Stand up on your own feet
Fall down, get back up again
And I'm sure you will go far

I heard about a guy who made a fortune
But was not happy
When you're driving for your treasure
You have found the glory

You wanna take a trip
You can go anywhere you want
All you need is your imagination

Let's all make our glory daysCaptcha
Piosenkę Hi-Standard Glory przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Glory, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Glory. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Glory w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.