Stop the Time


We're walking close together
In the setting sun
Do you know?
I believe if I could stop the time
Yeah, I would hope you would feel the same as I
Stop the time, please don't say anything
By my side, don't let me be alone
Stop the time
When I grumble about my worries
Even if you don't listen to me it's okay
Do you know?
I believe if I could stop the time
Yeah, I would hope you would feel the same as I
Stop the time, please don't say anything
By my side, don't let me be alone
Stop the time
This feels so rightCaptcha
Piosenkę Hi-Standard Stop the Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stop the Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stop the Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Hi-Standard Stop the Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.