Dumb Ass Country Boy


(JJ Dupree)
I'm just a dumbass country boy
I think people wanna rock but what do I know
I remember the days when men were men
If it was up to me I'd bring 'em back again
And I'd kick your candy asses up around your jaded ears
(Chorus)
I'm just a dumbass country boy
I think people wanna rock but what do I know
I got friends with names like Slim & Coy
Just a dumbass country boy
I punch the clock for 40 'cause it's all I know
Remember the days of jammin' drugs and love
And it was cool to say yes to all the above
And I still can't find nothing wrong
With saying yes to smoking mother nature'
(Chorus)
I'm just a dumbass country boy
I think people wanna rock
But what do I know
Got friends with names like Slim & Coy
Now people listen to me
I'm your social conscience
I been gone for a while
You've had to make it on your own
Now people listen to me
You got no social conscience
You gotta get up, get up & get over it
That's right, I just wanna change the world
Change the world's diapers
All those tender ass sons o' bitches
Who are all these goobers who say
What's cool & what's not cool
What's hip & not hip
Call me a one hit wonder
But then again it might onle take me one hit
To knock your teeth down your Goddamn throat
It's time for me to drive this Impala
You need to be programmed
I'll program your ass
Listen to me MF
(Chorus)
I'm just a dumbass country boy
I think people wanna rock
But what do I know
Got friends with names like Slim & Coy
I'm just a dumbass country boy
I think people wanna rock
But what do I know
Got friends with names like Slim & Coy
It's the simple things that I enjoy
With my friends that are named Slim & Coy
What do I know
What do you know
What does anybody fuck'n knowCaptcha
Piosenkę Jackyl Dumb Ass Country Boy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dumb Ass Country Boy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dumb Ass Country Boy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl Dumb Ass Country Boy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.