The More You Hate It


the more you hate it
it makes me wan it more
the things you think are crap are things i adore
you have opinions but you haven't got a clue
as for thoses opinions, well whoop-tee-fuckin'-do

chorus
the more you it i makes me want it more
i'm all the things you struggle to ignore
when it comes to life well i'm a whore
the more you hate the more it makes me want it more

i like a woman with a halo on her head
horns on her ass headin' towards the bed
you find me crass rude to tthe bone
as you're standing in the horseshit of the horse you rode in on

chorusCaptcha
Piosenkę Jackyl The More You Hate It przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The More You Hate It, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The More You Hate It. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Jackyl The More You Hate It w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.