Dare To Love


He remembers at 14
He knew what he wanted
He wanted a man no psychiatry
Just to be held to be told it was alright
All he got was a hospital bed
And some pills to sleep at night
In his mind were images so divine
But in his life it was a hell of a time

They locked him away
Because he dared to love
A boy with a man of his own

He wonders if anyone
Has ever heard of him
They kicked in the door
Acting like there was
Some kind of murder going on
Made there love seem dirty
Called him sick called him queer
The law was against him
He was 25 his lover 16
Couldn't believe it was happening
It seemed so unreal
But a cell 12 by 8
made it all so very real

They locked him away
Because he dared to love
A boy with a mind of his own
He loved a boy with a mind of his own

Where is the crime, where is the crime in love

He loved a boy with a mind of his own
They locked him away
Because he dared to love
A boy with a mind of his ownCaptcha
Liedje Jimmy Somerville Dare To Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dare To Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jimmy Somerville Dare To Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dare To Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.