Gentleman Who Fell


(Milla Jovovich/Richard Feldman/Mark Holden)
Reaching over
Life to life
Feeling sugared skin
My poor baby
Kissed him so
Too ashamed to lift his chin
A voice is speaking
He's the prophet
Blinded by the light
A heart is breaking
I can hear it
Dropped when gone beyond my sight
Hey there, Mr Talk Too Much
What's in store for us now?
CHORUS
I don't know how to speak to you
I don't know how to trust you
I don't know how to live for you
I don't know how to love you
The gentleman who fell before the court
I feel your closeness
Like a shotgun
A chill within my soul
I touch your finger
Know your darkness
Your passion takes its toll
Can't see that this talk i scheap
Let the suffering go
CHORUSCaptcha
Piosenkę Milla Gentleman Who Fell przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gentleman Who Fell, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gentleman Who Fell. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla Gentleman Who Fell w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.