Don't Fade Away


(Milla Jovovich)

Hello sunshine
Please don't fade away
See our genius
Warp what we created
No, don't fade away
Stepping over
Shadows from your smile
Losing myself
IN these waves of light
CHORUS
No, don't fade away, no, don't fade away
See them washing
hearts with teardrops
Bless these simple souls
Baby soldiers
Marching onward
Watch their hopeless eyes
CHORUS
Oh my, am I high
Is that a glow up in the sky
Oh my, am I high
Is that a glow up in the sky
Whitewashed liears
Stupid teachers
Blinded are these broken dreamers
Little rulers
Who will teach them timetime

No, don't fade away, no, don't fade away
No, don't fade away
Oh my, am I high
Is that a glow up in the sky
Oh my, am I high
Is that a glow up in the skyCaptcha
Piosenkę Milla Don't Fade Away przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Don't Fade Away, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Don't Fade Away. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla Don't Fade Away w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.