The Alien Song


(Milla Jovovich)
Welcome down to Ruby Lane
Take your pick, sir
We're all the same
The sky is my one direction
The earth is my bed
Welcome down to Ruby Lane
Save your soul, man
For life's a game
Receive me as a dancing monkey
And throw me a dime
And if you see my brother
You'll know 'cause he's wearing no shoes
Won't you be so good, man
And throw him some food
You come back now and share your peace
We'll still be here
'Til time's release
I'm here with my one companion
The road beneath my feet
And if you see my brother
You'll know 'cause he's wearing no shoes
Won't you be so good, man
As to throw him some food
Welcome down to Ruby Lane
Take your pick, sir
We're all the same
I'm here with my one companion
The road beneath my feet
I'm here with my one companion
The road beneath my feetCaptcha
Piosenkę Milla The Alien Song przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Alien Song, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Alien Song. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla The Alien Song w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.