You Did It All Before


(Milla Jovovich/Chris Brenner)
No I haven't seen the flowers yet
>From the broken seeds I'd planted
But the ground is still too red
>From the wickedness that you did
Could you break my heart?
It's so easy you know
You did it all before
You know, you did it all before
Can you feel it?
Can you feel this moment?
If you could be me
The said would be left unsaid
Just refuse my heart
Don't abuse my heart
You did it all before
You know, you did it all before
Your pocket of schemes
Has split at the seams
I don't need to argue anymore
You're left exposed
Wearing yesterday's clothes
Now you've undone the
Stithces we've sewn
Just refuse my heart
Don't abuse my heart
You did it all before
You know, you did it all before
Your pocket of schemes
Has split at the seams
I don't need to argue anymore
Your left exposed
Wearing yesterday's clothes
Now you've undone the
Stitches we've sewnCaptcha
Piosenkę Milla You Did It All Before przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke You Did It All Before, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki You Did It All Before. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla You Did It All Before w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.