In a Glade


(Anonymous)

The lyrics are in Russian The lyric sheet provides no translation and,
unfortunately, my Russian's not as good as it should be

Eric Wincentsen
Glendale Community College
Glendale, Arizona
"We want the airwaves!"Captcha
Piosenkę Milla In a Glade przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In a Glade, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In a Glade. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Milla In a Glade w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.