A Fruitless End Ever


"You cannot hide now
I'll find you somehow
Together we can find new ways to drown"

"All I really want is
A moment of your time
To grant
To give
To make you one with mine
You'll fill this empty space and
I will
Be your outlet
We'll plant
We'll reap
And meet in cruel descent"

"Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time"

"All I really want is
Someone to share with me
This treasure
This gift
This unceasing agony
How could you ever turn back now when
Our failure's so complete
So cold
So far
So dark in here with me"

"Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time
You know
You're mine
This madness suits me fine
Your sadness is my reason to forget what lies inside"

There must be something, something else
Yeah, something, something else
Yeah, something, something else
There must be something else than you

"You cannot hide now
I'll find you somehow
Together we can find new ways to drown"

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your shadow is my comfort 'til the end of time" [2x]

"You know
You're mine
This madness suits me fine
Your sadness is my reason to forget what lies inside"Captcha
Piosenkę Project 86 A Fruitless End Ever przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke A Fruitless End Ever, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki A Fruitless End Ever. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Project 86 A Fruitless End Ever w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.