Trail Ride


hey every one lets go out and ride
ride all day in the sun we'll have a
good time with our friends and horses
lets go lets walk lets trot lets canter
lets gallop gallop gallop on a trail ride

chours;
through the forest jump
over the streams jump
any logs in our path lets
make this a perfect trail
ride we'll ride till the sun
sets then we'll turn around
and come back home lets go
on a trail ride

chours:
brush the horses saddle
up we're going on a trail
ride brush the horses saddle
up we're going on a trail ride
lets go go go go go

chours:
trail ride we're goin on a
trail ride we're goin on a trail
rideCaptcha
Piosenkę Saddle Club, The Trail Ride przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Trail Ride, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Trail Ride. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Saddle Club, The Trail Ride w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.